Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]


Goryczka wąskolistna - Gentiana pneumonanthe L.
Rodzina: goryczkowate - Gentianaceae


Goryczka wąskolistna

Goryczka wąskolistna to zagrożony gatunek związany z zespołem łąk trzęślicowych. Jest to roślina żywicielska zagrożonego także gatunku motyla modraszka alkona, którego samice składają jaja na kwiatach rośliny. Samice obsypują białymi jajeczkami zewnętrzne części rośliny, z reguły płatki kielicha.
Po wykluciu z jaj larwy niepostrzeżenie wgryzają się do wewnątrz i żywią się zawiązkami nasion lub też miękiszem listków. Po 2-3 tygodniach larwy opuszczają roślinę i spadają na ziemię, gdzie czekają na znalezienie przez mrówkę-gospodarza, co stanowi niezbędny warunek ich przeżycia. Dalszy rozwój odbywa się w gniazdach mrówki wścieklicy uszatki (Myrmica scabrinodis).

Objęty ścisłą ochroną gatunkową

Czerwona lista roślin; status V - narażony na wymarcie

Literatura:
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin


Kołobrzeg: W sąsiedztwie ogrodów w Kołobrzegu (Graebner w "Biologische Notizen" [Notatki biologiczne] (1893 (1894)), Müller 1898 "Flora von Pommern") - podczas inwentaryzacji nie odnaleziony