Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]


Groszek nadmorski - Lathyrus japonicus ssp. maritimus (L.) P. W. Ball
Rodzina: bobowate (motylkowate) - Fabaceae


Groszek nadmorski

Liście z 3 do 5 parami listków. Przylistki duże, oszczepowate. Łodyga rozesłana.
Rzadki, liczba znanych stanowisk nie przekracza 100. Występuje na białych wydmach nadmorskich.

Czerwona lista roślin; status NT - bliski zagrożenia

Cenny dla Pomorza Zachodniego; V - narażony

Kołobrzeg: (Müller 1898 "Flora von Pommern", Römer 1906) - podczas inwentaryzacji nie odnaleziony;
P.Graebner w "Biologische Notizen" (1893 (1894)) opisuje stanowisko na wydmach w rejonie Maikuhle;
- znaleziony na wydmie na zachód od Parku Jedności Narodowej oraz na zapleczu plaży w Dzielnicy Uzdrowiskowej 0,7 km na wschód od falochronu (Ziarnek 2014);
gm. Kołobrzeg: Wydmy białe koło Grzybowa 400 m E od przepompowni wody (tt 2013); wydmy na północ od Grzybowa (Ziarnek 2014); wydmy białe na W od Sianożęt (tt 2016)
gm. Ustronie M.: Wydmy przy wschodniej granicy gminy (m. Wieniotowem a ujściem rzeki Czerwonej), Ustronie Morskie, Sianożęty (Ziarnek 2014);