Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]


Gruszycznik jednokwiatowy - Moneses uniflora (L.) A. Gray
Rodzina: gruszyczkowate - Pyrolaceae


Gruszycznik jednokwiatowy
Gruszycznik jednokwiatowy
Gruszycznik jednokwiatowy

[ Gruszyczka jednokwiatowa ]
Wysokość 5-15 cm. Kwiaty średnicy 12 do 19 mm, białe lub blado-różowe. Czas kwitnienia: maj - czerwiec. Lasy cieniste, zwłaszcza szpilkowe. Dość częsta. Duża liczba stanowisk w wielu regionach kraju. W ostatnich dziesięcioleciach obserwuje się spadek liczby stanowisk (lub wyraźny ubytek liczebności osobników na stanowiskach).
Roślina wyróżniająca dla zespołu boru bażynowego na zachodnim odcinku wybrzeża Bałtyku.

Objęty częściową ochroną gatunkową; (od 1.03.2015 r.)

Czerwona lista roślin; status NT - bliski zagrożenia

Cenny dla Pomorza Zachodniego; V - narażony

Literatura:
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślingm. Kołobrzeg: Licznie w lasach na wydmach na zachód od zejścia na plażę na przedłużeniu ul. Bałtyckiej w Grzybowie na odcinku 1000 m (Ziarnek 2014);
gm. Ustronie M.: Las nadmorski N od m. Wieniotowo

Gruszycznik jednokwiatowy
Mapa: Rozmieszczenie gruszycznika jednokwiatowego w borach bażynowych na zachodnim wybrzeżu Polski (B.Bosiacka 2005 r. [15])