Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]


Kropidło piszczałkowate - Oenanthe fistulosa L.
Rodzina: selerowate - Apiaceae


Kropidło piszczałkowate

Roślina wieloletnia, słabo rozgałęziona, 30-60 cm wysokości. Łodyga, ogonki liściowe i szypuły baldacha wewnątrz puste, często również wybrzuszone i lekko spłaszczone. Łodyga na węzłach nieco ścieśniona. Korzenie często z bulwiastymi zgrubieniami. Pojedynczo lub podwójnie pierzaste liście łodygowe z całobrzegimi odcinkami. Wierzchołkowe baldachy na długich szypułach, 2-4-promieniowe. W środku baldaszków kwiaty obupłciowe, prawie siedzące, na brzegach długoszypułkowe męskie.
Kwitnie od V do VII. Porasta brzegi rzek, rowów, mokrada. W Polsce występuje w zachodniej części niżu.

Czerwona lista roślin; status VU - narażony

Kołobrzeg: Wymieniony w sprawozdaniu z działalności Pruskiego Towarzystwa Botanicznego (Preußischer Botanischer Verein) w roku 1909 (Gross 1910) ze streszczenia wykładu Preussa - obecnie nie występuje