Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]


Lnicznik siewny - Camelina sativa (L.) Crantz
Rodzina: kapustowate (krzyżowe) - Brassicaceae


Lnicznik siewny

Niegdyś uprawiany jako roślina oleista. Łodyga wzniesiona, prosta, cienka, o wysokości przeważnie 30-70 (100) cm, nierozgałęziająca się. Liście ulistnienie skrętoległe. Liście siedzące, zazwyczaj całobrzegie, czasami z rzadka i płytko ząbkowane.

Roślina jednoroczna, przeważnie jara. Zajmuje siedliska ruderalne i pola uprawne jako chwast.

Czerwona lista roślin; status VU - narażony

Cenny dla Pomorza Zachodniego; R - rzadki

Kołobrzeg: Bardzo rzadki; gruzowisko na solnisku przy ul. B.Krzywoustego oraz wzdłuż drogi