Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]


Łoboda rozłożysta - Atriplex patula L.
Rodzina: komosowate - Chenopodiaceae


Łoboda rozłożysta

Dolne gałązki poziomo odchodzące. Kwiatostan zwykle wzniesiony, przerywany, kłębiki zwykle po 5-6 kwiatów. Podkwiatki z oszczepowatymi ząbkami w rogach bocznych, poza tym ząbkowane lub całobrzegie, powierzchnia kolczasta lub gładka.
Siedliska ruderalne, uprawy, aluwia.
Wskazuje na gleby gliniaste, ciężkie.Kołobrzeg: Przydroża, przychacia, torowiska, ogródki działkowe
gm. Ustronie M.: Ustronie Morskie (Ziarnek 2014); wydma k/lotniska w Bagiczu (Bosiacka i in. 2004);
gm. Gościno: Dargocice, Gościno, Karkowo, Lubkowice, Mołtowo, Myślino, Ołużna, Ramlewo, Ząbrowo