Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]


Łoboda zdobna - Atriplex calotheca (Rafn) Fr.
Rodzina: komosowate - Chenopodiaceae


Łoboda zdobna

Łodyga do 100 cm wysokości, naga. Liście trójkątne, ząbkowane. Kwiaty zebrane w kłębik, te z kolei zebrane w kłosy. Podkwiatki trójkątne, ząbkowane. Roślina jednoroczna, bezwzględny halofit. Rośnie w kidzinie. Kwitnie od lipca do września.
Podgatunek łobody oszczepowatej. Bardzo rzadka. Brzegi morza. Występuje głównie na wybrzeżu Bałtyku i cieśnin duńskich. Uznany za endemit regionu bałtyckiego.

Zanik stanowisk tego gatunku w Polsce spowodowany był przede wszystkim radykalną zmianą warunków siedliskowych, związaną głównie z umacnianiem brzegów i zabudową terenu, a także wykorzystywanie rekreacyjne plaż i związane z tym usuwanie kidziny.

Objęty ścisłą ochroną gatunkową; (od 1.03.2015 r.)

Czerwona Księga Roślin; status EX - wymarły

Czerwona lista roślin; status RE - wymarły na terenie Polski

Literatura:
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślinKołobrzeg: Kołobrzeg (Müller 1898 "Flora von Pommern") - podczas inwentaryzacji nie odnaleziony