Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]


Marzyca ruda - Schoenus ferrugineus (L.)
Rodzina: turzycowate - Cyperaceae


Marzyca ruda

Bylina, hemikryptofit. Łodygi sztywne, dłuższe od liści, do 30 cm wysokości. Kwiaty zebrane w 2-3, 2-3-kwiatowe, spłaszczone kłosy, te z kolei zebrane w główkę. Podsadka dolnego kłosa ciemnobrunatna z białym rąbkiem. Przysadki ustawione w dwa szeregi, gładkie na grzbiecie. Okwiat złożony z 6 szczecinek, dłuższych od owocu.
Rośnie na torfowiskach niskich. Kwitnie w maju i czerwcu. W Polsce rośnie bardzo rzadko i w rozproszonych stanowiskach.

Objęty ścisłą ochroną gatunkową

Czerwona lista roślin; status EN - zagrożony

Literatura:
- KRYSTYNA TOWPASZ - Nowe stanowisko Schoenus ferrugineus (Cyperaceae) w Polsce - Fragm. Flor. Geobot. Polonica 13(1): 215-228, 2006
- P. Ascherson - "Flora des Nordostdeutsches Flaschlandes (ausser Ostpreussen)" 1898-99
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin


gm. Kołobrzeg: Kolberg: zw. Langenhagen u. Deep!!? (P. Ascherson 1898) - mokradło k/Karcina - podczas inwentaryzacji nie odnaleziony