Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]


Mietlica rozłogowa - Agrostis stolonifera L.
Rodzina: wiechlinowate (trawy) - Poaceae


Mietlica rozłogowa

Źdźbła o wysokości 20-80 cm, rozgałęzione, pokładające się i zakorzeniające w kolankach. Liście płaskie, o szerokości 2-6 mm i długości do 10 cm, rowkowane, szarozielone, szorstkie. Języczek liściowy o długości 2-4 mm, zwykle zaostrzony. Pochwy liściowe otwarte i gładkie. Kwiaty zebrane w kwiatostan w postaci wiechy o długości 5-10 cm. W czasie kwitnienia wiecha jest słabo rozpierzchła, po kwitnieniu ścieśniona. Kłoski o długości 2-3 mm, jednokwiatowe, bezostne, o odcieniu fioletowym. Plewy błoniaste, zaostrzone i dłuższe od kłoska. Górna plewka obecna i o połowę krótsza od dolnej.
Wieloletnia trawa kępkowa, kwitnie od czerwca do sierpnia, zasiedla gleby średniożyzne: brzegi wód, mokre łąki i pastwiska.Kołobrzeg: Rozproszony; nieużytki na obrzeżach miasta, zarośla (Piotrowska 1961), m.in. zarośla przy skrzyżowaniu torów kolejowych z ul. Wschodnią
gm. Kołobrzeg: Częsty - murawy psammofilne; ocz. wod. i śródpolne zagłębienia bezodpływowe; brzegi wód; bory bażynowe - murawa psammofilna przed Przećminem (od strony Błotnicy); ocz. wod. nr V przy żwirowni w Drzonowie; ocz. wod. nr III, IV, I w Karcinie; ocz. wod. nr XXI, XXIV koło Kądzielna; ocz. wod. nr XXV koło Stramnicy; ocz. wod. nr XIX na pd od Stramnicy; ocz. wod. nr IX w Starym Mieście; bór bażynowy w oddz. 202b
gm. Ustronie M.: Kołobrzeski Las oddz. 14f (Jasnowska i in. 1996b); Rusowo, Sianożęty, na południe od Melechowa, Kukinka, na zachód od Rusowa, Rusowo, Ustronie Morskie, Łasin Koszaliński, na południe od Gwizdu (Bosiacka i in. 2004);
gm. Gościno: Dargocice, Karkowo, Ołużna, Pławęcino, Pobłocie Małe, Ramlewo