Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]


Przygiełka brunatna - Rhynchospora fusca (L.) W.T. Aiton
Rodzina: turzycowate - Cyperaceae


Przygiełka brunatna

Preferuje siedliska oligotroficzne i kwaśne o dużej wilgotności. Rośnie na torfowiskach przejściowych i wysokich, wilgotnych wrzosowiskach i obrzeżach jezior, w zagłębieniach między wydmami.

Zaliczana do reliktów okresu atlantyckiego.

Objęty ścisłą ochroną gatunkową

Czerwona Księga Roślin; VU - narażony

Czerwona lista roślin; status EN - zagrożony

Literatura:
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślinKołobrzeg: Kołobrzeg: (Müller 1898 "Flora von Pommern") - podczas inwentaryzacji nie odnaleziony