Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]


Selery błotne - Apium repens (Jacq.) Lag.
Rodzina: selerowate - Apiaceae


Selery błotne

[ Pęczyna błotna ]
Niska bylina wytwarzająca pełzające po podłożu rozłogi. Liście są nieparzyście pierzastozłożone (5-10 cm); listki boczne w 3-6 parach, siedzące, w zarysie jajowate lub okrągławe, nierówno gruboząbkowane. Pędy kwiatowe zwieńczone są baldachem (10-15 cm). U podstawy baldachu – szybko opadające, lancetowate pokrywy (w liczbie 3-7), u podstawy baldaszków – biało obrzeżone, liczne pokrywki. Kwiaty są bardzo drobne, białawe. Owocem jest dwudzielna, niemal kulista rozłupnia (1 mm).
Rosną nad brzegami jezior, rzadziej stawów lub drobnych cieków na glebach hydrogenicznych – ze stałym udziałem mułów, zapewniających bogactwo związków azotowych. Gleby są silnie uwodnione, okresowo podtapiane – gatunek jednak źle znosi podtapianie w okresie letnim. Najlepiej rośnie w warunkach pełnego oświetlenia, sprzyjają mu odsłonięte płaty nagiej ziemi. Bardzo mała ilość stanowisk (do kilkunastu). Zlokalizowany nad jez. Liwia Łuża (13.08.2013 r. B.Bosiacka)

Gatunek wymieniony w załączniku 2 Dyrektywy Siedliskowej.

Objęty ścisłą ochroną gatunkową

Polska Czerwona Księga Roślin; CR - krytycznie zagrożony

Czerwona lista roślin; status CR - krytycznie zagrożony

Cenny dla Pomorza Zachodniego; E - wymierający


Kołobrzeg: Nie występuje