Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]


Śledziennica naprzeciwlistna - Chrysosplenium oppositifolium L.
Rodzina: skalnicowate - Saxifragaceae


Śledziennica naprzeciwlistna

Bardzo rzadki gatunek atlantycki, występujący tylko na Dolnym Śląsku w Sudetach i w niewielu miejscach na Pomorzu Zachodnim. Jedyne stanowisko na Pomorzu potwierdzono ostatnio w dolinie Dębnicy w dorzeczu Parsęty (Osadowski 2006). Podobna do śledziennicy skrętolistnej ale liście ma naprzeciwległe, łodyga 4-kanciasta. Kwitnie kwiecień - czerwiec.
Porasta mokre, cieniste miejsca, nad potokami w lasach.

Czerwona lista roślin; status NT - bliski zagrożenia

Cenny dla Pomorza Zachodniego; E - wymierający

Literatura:
- Kobierski P., Ryś R. Stanowiska śledziennicy naprzeciwlistnej Chrysosplenium oppositifolium na Wzniesieniach Żarskich i rogownicy drobnokwiatowej Cerastium brachypetalum w Obniżeniu Nowosolskim (zachodnia Polska) - Chrońmy Przyr. Ojcz. 68 (6)


gm. Dygowo: Stwierdzona w dolinie Parsęty, w kilku miejscach, głównie w okolicach Wrzosowa w zespołach źródliskowych (na podst. Studium gm. Dygowo z 2009 r.; dokumentacja inwentaryzacji przyrodniczej gminy nie zawiera lokalizacji tego gatunku)