Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]


Stokłosa bezostna - Bromus inermis Leyss.
Rodzina: wiechlinowate (trawy) - Poaceae


Stokłosa bezostna
Stokłosa bezostna - kwiat

Trawa luźnokępkowa z długimi kłączami do 3 mm średnicy. Źdźbło 30-150(200) cm wysokości, obficie ulistnione. Liście płaskie, do 9 mm szerokości. Wiecha wzniesiona, 10-20(25) cm dlugości. Plewki dolne bezostne. Pylniki żółte.
Częsta. Zbocza, przydroża, zarośla, rzadko uprawiana.Kołobrzeg: Częsty; łąki, nieużytki na obrzeżach miasta, parki, przydroża, młaki niskoturzycowe; m.in. młaki na E od ul. B.Krzywoustego, łąki trzęślicowe nad Parsętą na W od ul. B.Krzywoustego
gm. Kołobrzeg: Rozproszony; przydroża; przychacia; świeże łaki - droga gruntowa z Rościna do żwirowni; przychacia w Starym Borku; łąka na skraju lasu blisko ocz. wod. nr XIV
gm. Gościno: Gościno, Pobłocie Małe, Ramlewo