Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]


Wierzbownica rózgowata - Epilobium obscurum Schreb.
Rodzina: wiesiołkowate - Onagraceae


Wierzbownica rózgowata

Roślina rzadko spotykana. Miejsca wilgotne i podmokłe na łąkach i w lasach, rowy, cieki wodne, okrajki źródlisk, brzegi wód, wilgotne tereny ruderalne. Preferuje gleby wilgotne, obojętne do słabo kwaśnych, zasobne w humus, stosunkowo zwarte.

Cenny dla Pomorza Zachodniego; I - nieokreśloneKołobrzeg: Kołobrzeg: oddz. 29 (dawniej 37b) pomiędzy Żółczycami a Przylaskami (Müller 1898 "Flora von Pommern") - podczas inwentaryzacji nie odnaleziony