Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]


Wyczyniec pęcherzykowaty - Alopecurus arundinaceus
Rodzina: wiechlinowate (trawy) - Poaceae


Wyczyniec pęcherzykowaty

Trawa wieloletnia z podziemnymi rozłogami. Pokładająca się u podstawy. Wysokość 70-120, maksymalnie 150 cm. Liście na brzegach szorstkie, z wyraźnymi bruzdkami, szer. 5-7 mm. Pochwy liściowe na najwyższym piętrze rozdęte, otwarte. Kwitnie od maja do sierpnia.
Zasiedla stanowiska wilgotne i żyzne, często w zbiorowiskach pionierskich. Odporny na długotrwałe zalewy i zasolenie gleby. Spotykany nad brzegami jezior i bagien, słonych łąkach, w dolinach rzek oraz na piaskach nadmorskich i rzecznych. W Polsce spotykana sporadycznie w północnej i północno-wschodniej części Pasa Wielkich Dolin.gm. Kołobrzeg: Wilgotna łąka koło Grzybowa (Żukowski 1961) - nie odnaleziony