Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]


Zagorzałek wiosenny - Odontites verna (Bellardi) Dumort.
Rodzina: trędownikowate - Scrophulariaceae


Zagorzałek wiosenny

Podobne gatunki: zagorzałek późny; posiada przysadki krótsze od kwiatów, zwykle do 1 cm długie, a boczne gałązki odchodzą od pędu głównego niemal pod kątem prostym i są łukowate. Rzadziej występuje w zbiorowiskach segetalnych i kwitnie później: VII-X. Spotyka się wiele form o cechach pośrednich.
Siedlisko: występuje głównie w zbiorowiskach chwastów towarzyszących uprawom zbożowym.gm. Kołobrzeg: Rzadki - przydroża; nasypy kolejowe; ugory - pobocze drogi gruntowej za przejazdem kolejowym w Starym Borku; nasyp kolejowy blisko Karcina; nasyp kolejowy przed Stramnicą Kolonią; ugór przy ocz. wod. nr XX