Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

D±b błotny - Quercus palustris

Rodzina: bukowate - Fagaceae

D±b błotny w parku im. S.Żeromskiego Li¶cie Owoce

D±b błotny jest rzadkim gatunkiem na terenie naszego kraju. Jak sama nazwa wskazuje występuje głównie na terenach bagnistych. Li¶cie łatwo rozpoznać po wrębach dochodz±cych dalej niż do ćwiartki li¶cia. Jesieni± przebarwiaj± się na czerwono. Pochodzi ze wschodniej czę¶ci Ameryki Północnej.


Kołobrzeg:Park im. S.Żeromskiego (obok san. Pro-Vita)