Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Jesion wyniosły - Fraxinus excelsior

Rodzina: oliwkowate - Oleaceae

Jesion wyniosły Owoce Nieulistniony pęd

Drzewo osiąga wysokość do 40 metrów. Zimą na gałęziach znajdują się czarne pąki ustawione nakrzyżlegle. Pień prosty, pokryty szarą matową korą, początkowo gładką a później porysowaną falistymi rysami. Liście naprzeciwległe, złożone, nieparzystopierzaste o ogonkach do 15 cm długości, składają się z 7-13 lancetowatych listków krótkoogonkowych, zaostrzonych o brzegach piłkowanych do 10 cm. Listek szczytowy ma dłuższy ogonek. Z wierzchu świeżozielone, od spodu jaśniejsze, na głównych nerwach lekko owłosione. W czasie rozwoju czerwonawobrązowe a na jesieni żółtawozielone. Kwiaty pojawiają się przed rozwojem liści, zebrane w niepozorne wiechy. Owoc to długie nasienie i otoczka znajdujące się w długim lancetowatym, zaostrzonym jasnobrązowym skrzydle. Średnia żywotność do 200 lat. Jasne drewno jest cenione w stolarstwie, używane również do wyrobu sprzętu sportowego i szczebli drabin.

Korowina dawniej używana jako lek zamiast chininy i jako środek przeciwrobaczy. Obecnie stosowana w fitoterapii.


Kołobrzeg:Pospolity, olsy, łęgi jesionowo-olszowe, grądy, buczyny, zadrzewienia nadrzeczne i brzegi cieków wodnych, laski na zapleczu klifu, parki, zadrzewienia przyuliczne, zieleńcze, ogródki; m.in.: Park im. J. Dąbrowskiego, "Pendula" Park im. 3 Dywizji Piechoty, "Nana" - Park im. S. Żeromskiego, "Siplicifolia Laciniata" - przy ul. Unii Lubelskiej. Pomnikowy okaz o obwodzie 430 cm na terenie ogrodu działkowego przy ul. Trzebiatowskiej w pobliżu Parsęty