Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Tulipanowiec amerykański - Liriodendron tulipifera

Rodzina: magnoliowate - Magnoliaceae


Drzewo o wysokości do 30 m o stożkowatej, u góry zaokrąglonej, rozłożystej jasno zielonej koronie. Pień smukły, prosty o jasno-brązowej, bruzdkowanej korze. Liście duże, skrętoległe, podzielone na 4 klapy o ściętych końcach. Kwiaty żółtawo-zielone, kielichowate. Owoc złożony jest z licznych skrzydlaków tworzy pewnego rodzaju szyszkę. Wykorzystywany w przemyśle papierniczym i do celów badawczych. Pochodzi ze Wschodniej części USA. Gleby żyzne i świeże. Mrozoodporny. W Polsce drzewo parkowe i alejowe.


Kołobrzeg:Zieleniec przy ul. A. Fredry - pojedynczy, kilkuletni; Skwer Pionierów Kołobrzegu