Wstecz

Miasto Kołobrzeg

Skwer 18 Marca

Park 18 Marca latem
Skwer 18-Marca latem
Skwer o pow. 1,6 ha obejmuje teren między ulicami Dworcową, Armii Krajowej, Sybiraków i 18. Marca. Utworzony został w XIX w. ok. 1880 roku w miejscu dawnych urządzeń fortecznych (kontrgarda Ujście), przekomponowany na początku XX w., kiedy to uzyskał formę, która przetrwała do czasów dzisiejszych. Jego pierwszym twórcą i projektantem był niemiecki ogrodnik miejski Henryk Martens. Centrum Skweru zajmuje rotunda z fontanną. Wokół biegną ścieżki spacerowe.

Park 18 Marca - skrzydłoorzech kaukaski
Skwer 18-Marca - owocujący skrzydłoorzech kaukaski

W pobliżu ul. Dworcowej rośnie 160-letni buk zwyczajny o obwodzie pnia 400 cm i wysokości 25 m uznany za pomnik przyrody. Pomnikiem przyrody uznany został też oryginalny buk strzępolistny o obwodzie pnia 220 cm oraz ogromny kasztanowiec czerwonokwiatowy - jeden z największych i najgrubszych w Polsce (nie istnieje).
Skwer 18-marca - układ historyczny
Skwer 18-Marca - plan skweru z 1906 r.
Jego pień miał 385 cm w obwodzie. Rosną tu skrzydłoorzechy kaukaskie o malowniczym pokroju i dekoracyjnych warkoczach owoców do 50 cm długości oraz oryginalna lipa strzępolistna, lipy wielkolistne, a także pojedyncza, mało znana parczelina trójlistkowa pochylona nad chodnikiem od strony budynku pocztowego.
Skwer 18 Marca,  buk zwyczajny - pomnik przyrody
Skwer 18-Marca, buk zwyczajny - pomnik przyrody
Przy ul. Sybiraków rośnie klon jesionolistny odm. 'Flamingo' o dziwnie ubarwionych, pstrokatych liściach, szczepiony na podkładce jesionu wyniosłego, natomiast cała ulica obsadzona jest jesionem pensylwańskim.

Iglaste: cisy pospolite, kępa cypryśników błotnych, jałowiec sabina, żywotnik zachodni i świerk kłujący.
Rosną tu ponadto: kłokoczka kaukaska, wiciokrzew suchodrzew, czeremcha pospolita, głóg szkarłatny, trzmielina zwyczajna. W porze wiosennej zakwita malowniczy złotokap zwyczajny, którego girlandy żółtych kwiatów kojarzą się z barwą złota. Rośną też krzewy jaśminowca wonnego i derenia świdwy.
Park 18 Marca - cebulica syberyjska
Skwer 18-Marca - cebulica syberyjska
Wiosną, zanim rozwiną się trawy pojawia się pod drzewami niebieski dywan małych szkarłatnych kwiatów cebulicy syberyjskiej a Skwer urozmaicają rabaty i klomby kwiatowe nadające temu miejscu radosny charakter.

Na Skwerze znajduje się pomnik zbudowany ku czci poległym w walkach o miasto w czasie wojny żołnierzom polskim. Stanął on dnia 18 marca 1948 roku na miejscu dawnego pomnika poświęconego żołnierzom niemieckim poległym w wojnach w XIX w.

Skwer jest wpisany do ewidencji konserwatorskiej.


Mapa: Skwer 18 - Marca i Skwer Pionierów Kołobrzegu
Mapa: Skwer 18 - Marca i Skwer Pionierów Kołobrzegu