Wstecz

Miasto Kołobrzeg

Skwer im. Anatola Przybylskiego

Skwer im. Anatola Przybylskiego z Basztą Prochową
Skwer im. Anatola Przybylskiego z Basztą Prochową

Skwer ten utworzony został po likwidacji fortyfikacji twierdzy kołobrzeskiej na początku ok. 1900 r., jako niezabudowany kwartał między ulicami Ratuszową, Walki Młodych, Katedralną i Dubois. Początkowo nosił nazwę Preussenplatz (Plac Pruski).
Utrzymany jest na planie prostokąta z przekątnymi w postaci ścieżek spacerowych krzyżujących się w miejscu kolistego placu pośrodku. Zachował się tu znakomity zabytek w postaci Baszty Prochowej, elementu dawnych umocnień obronnych miasta.

Skwer im. Anatola Przybylskiego ma charakter zabytkowy, wpisany został do ewidencji konserwatorskiej (Nr rej. A-85 z dnia 29.11.2001).

Nie ma tu zbyt wielu drzew pamiętających czasy tworzenia parków i zieleńców w mieście. Z najstarszych rośnie tu cis pospolity, który osiągnął wiek ponad 100 lat, niewiele młodsze są lipy szerokolistne posadzone wokół środkowej części parku. Jest tu ciekawy zestaw roślinności. Rosną tu: topola włoska o wąskiej, strzelistej koronie, wiąz holenderski posadzony tu w latach 70-tych XX wieku, grab pospolity w postaci żywopłotu, złotokap zwyczajny, młode nasadzenia dębów, pigwowiec japoński, jabłoń niska, żywotniki zachodnie i krzewy forsycji pośredniej.