Wstecz

Miasto Kołobrzeg

Skwer przy ul. Zwycięzców

Mapa: Skwer przy ul. Zwycięzców
Mapa: Skwer przy ul. Zwycięzców

Jest to niewielki plac położony między ulicami: Solną, Kolejową, Zwycięstwa. Urządzony został ok. 1870 roku. Na początku XX w. skwer otrzymał nazwę Plac Zwycięstwa (Victoria Platz). Przeprowadzono wówczas dodatkowe alejki, urządzono dwa niewielkie place dla wypoczynku biernego na skrzyżowaniach alejek. W okresie powojennym skwer zachowano w pierwotnym kształcie. Obecnie bezimienny. Stanowi nieco zapomniany zakątek miasta.

Skwer przy ul. Zwycięzców - układ historyczny
Skwer przy ul. Zwycięzców - plan z 1906r.
Na skwerze zachowały się drzewa: lipy, klony i wiązy. Na uwagę zasługują między innymi klon polny i mało znana i mylona z głogiem głogonieszpułka wielkokwiatowa, oba zasługujące na miano pomników przyrody.
Skwer przy ul. Zwycięzców
Skwer przy ul. Zwycięzców
Spośród iglastych rosną tu stare i nieco schorowane cyprysiki. Wiele jest także nowych nasadzeń drzew i krzewów.
Na środku skweru zachowała się stara latarnia oświetleniowa pamiętająca zamierzchłe czasy, wyposażona dziś we współczesne lampy.
Skwer jest wpisany do ewidencji konserwatorskiej.

Obszar ten stanowi integralną część zespołu parków nadmorskich i tworzy ich połączenie poprzez park przy ul. Spacerowej z terenami zielonymi skweru przy dworcu kolejowym.