Wstecz

Pozostałe (glony)

Morszczyn pęcherzykowaty
Morszczyn pęcherzykowaty - Fucus vesiculosus
Glon morski o taśmowatej plesze opatrzonej pęcherzami pławnymi. Często wyrzucany na plażę przez fale morskie.

Objęty ścisłą ochroną gatunkową

Ramienica
Ramienica - Chara foetida
Plecha zielona do 1 m wysokości. Przypomina roślinę naczyniową. Rozprzestrzeniona na całej kuli ziemskiej w niewielkich zbiornikach wodnych, w płytkich i zacisznych miejscach tworzy łąki podwodne.

Ramienica krucha
Ramienica krucha - Chara fragilis
Cienka (0,3-1,2 mm średnicy) nibyłodyga i cienkie nibyliście, krótsze od międzywęźli. Plecha od żywozielonej do szarozielonej, w zależności od stopnia inkrustowania węglanem wapnia, przez które jest delikatna i bardzo krucha. W wodach płytkich zwykle tworzy zwarte murawy, w głębszych wodach formy bardziej wydłużone, o dłuższych międzywęźlach, ale krótszych nibyliściach. Rośliny po sezonie wegetacyjnym obumierają lub zimują.
Występuje w zbiorniku na południe od Budzistowa.

Ramienica przeciwstawna
Ramienica przeciwstawna - Chara contraria
Stosunkowo mały makroglon (do 40 - wyjątkowo 50 cm długości) o słabo rozgałęzionej plesze. Cienka (0,5-1 mm średnicy) nibyłodyga, cienkie nibyliście krótsze od międzywęźli. Plecha szarozielona, zwykle silnie inkrustowana węglanem wapnia, przez co krucha i delikatna.
Gatunek zasadniczo słodkowodny, ale znosi niewielkie zasolenie. Nie występuje w wodach szybko płynących. Występuje głównie w jeziorach eutroficznych, choć nie w przeżyźnionych. Zwykle w wodach płytkich litoralu (wyjątkowo sięga 7 m głębokości), na różnym podłożu. Zwykle w wodach twardowodnych. Może występować w małych zbiornikach (w tym w torfiankach), a nawet rowach.
Opisana z Niekanina.