Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Derkacz - Crex crex

Rodzina: chruściele - Rallidae

Derkacz

Średni ptak wędrowny. Przylot: IV-V, odlot: IX-X. Większość obserwacji dotyczy jedynie jego charakterystycznego, donośnego głosu w formie dwusylabowego terkotu "der der". Jest to ptak bardzo płochliwy, o skrytym trybie życia. Osiedla się na wilgotnych łąkach z wysoką roślinnością zielną i kępami krzewów. Gniazdo buduje na ziemi, pod osłoną roślin zielnych lub wewnątrz krzewu.
Zagrożony utratą siedlisk w wyniku przesuszenia łąk i dolin rzecznych i przez mechanizację sianokosów.

Gatunek wymieniony w zał. nr 1 Dyrektywy Ptasiej.

Objęty ścisłą ochroną gatunkową

Czerwona lista ptaków; VU - narażony


Kołobrzeg: Wykazano dwa stanowiska: w Dolinie Stramniczki oraz w Ekoparku Wschodnim; Mirocice: łąka na południowym stoku (jedno stanowisko w 2013 r.); W 2014 r. co najmniej 14 terytorialnych ptaków. Najliczniej występuje w rejonie lotniska k. Bagicza - 9 stacjonarnych ptaków (E. W. Mrugowscy)
gm. Kołobrzeg: Łąki na W od Grzybowa - obszar Wybrzeże Trzebiatowskie
gm. Ustronie M.: Dolina Malechowskiej Strugi
gm. Rymań: Dolina Mołstowej