Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Krzyżówka - Anas platyrhynchos

Rodzina: kaczkowate - Anatidae

Krzyżówka

Najpospolitsza kaczka w Polsce. Ptak przelotny. Przeloty w II - IV i VIII - XII. Coraz więcej osobników zimuje, na niezamarzniętych wodach (większych rzekach, jeziorach, zbiornikach) oraz w miastach, gdzie są dokarmiane przez ludzi. Pożywienie stanowią drobne bezkręgowce wodne i rośliny. Wszystkożerna.

Czerwona lista ptaków; LC - najmniejszej troski

Jest ptakiem łownym.
Okresy polowań: Rozp. MŚ z dnia 16 marca 2005 r.
- od 15 sierpnia do 21 grudnia.Kołobrzeg: Pospolity na zbiornikach wodnych; w 2014 r. lęgowa m.in. w Ekoparku. W 2021 r. lęgowa m.in. w południowej części Mirocic.
gm. Gościno: Parowa, Staw Gościno, Jezioro Pławęcino