Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Kwiczoł - Turdus pilaris

Rodzina: drozdowate - Turdidae

Kwiczoł
Kwiczoł

Ptak wędrowny wielkości kosa. Dł. ciała ok. 24-27 cm. Gatunek lęgowy w całym kraju, miejscami dość liczny. Co roku też pewna część osobników zimuje. Przeloty III-IV i X-XI. Przemieszcza się w dużych stadach po otwartych przestrzeniach. Jego siedliska to skraje wilgotnych lasów łęgowych, zwłaszcza topolowych, zadrzewione brzegi rzek i inne niewielkie zadrzewienia. Gniazduje również w miejskich parkach, w ogrodach, sadach, alejach i na cmentarzach z wysokimi drzewami. Odżywia się drobnymi bezkręgowcami wyszukiwanymi w ziemi, głównie owadami i ich larwami oraz dżdżownicami, a także nasionami i owocami.

Objęty ścisłą ochroną gatunkową

Czerwona lista ptaków; LC - najmniejszej troski

Kołobrzeg: Parki miejskie