Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Łęczak - Tringa glareola

Rodzina: bekasowate - Scolopacidae

Łęczak

[ Brodziec leśny ]
Dł. ciała ok. 20-23 cm. W Polsce skrajnie nielicznie lęgowy. Przeloty IV-V i VII-X. Występuje na bagnach, terenach podmokłych i brzegach zbiorników wodnych strefy tundry, lasotundry, tajgi i lasów strefy umiarkowanej.

Gatunek wymieniony w zał. nr 1 Dyrektywy Ptasiej.

Objęty ścisłą ochroną gatunkową

Polska Czerwona Księga Zwierząt

Czerwona lista ptaków; CR - krytycznie zagrożony

Kołobrzeg: Zimujący przy ujściu Parsęty, podczas migracji przebywa na falochronach portu i w ich pobliżu, Ekopark Wschodni (obs. 8-15.05.2010 r.)
gm. Kołobrzeg: Korzystno: oczko śródpolne 0,6 km SW (27.06.2021)