Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Łyska - Fulica atra

Rodzina: chruściele - Rallidae

Łyska

Wędrowny ptak wodny . Przeloty w III - IV i X-XI, tworzy wówczas stada liczące tysiące osobników. Gnieździ się licznie w całym kraju. Palce długie otoczone płatkowatymi błonami pławnymi. Pożywienie stanowią rośliny wodne oraz różnorodne zwierzęta wodne. Nurkuje do 6,5 m.

Czerwona lista ptaków; LC - najmniejszej troski

Jest ptakiem łownym.
Okresy polowań: Rozp. MŚ z dnia 16 marca 2005 r.
- od 15 sierpnia do 21 grudnia.Kołobrzeg: Zbiorniki wodne zarośnięte trzcinami; w 2014 r. lęgowa m.in. w Ekoparku, jednak nie tworzy większych skupień lęgowych.
gm. Kołobrzeg:Ujście Błotnicy
gm. Gościno: Parowa, Jezioro Pławęcino, Staw Ząbrowo
gm. Siemyśl: Jezioro Kamienica