Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Piegża - Sylvia curruca

Rodzina: pokrzewkowate - Sylviidae

Piegża
Piegża

Długość 13 cm. Wierzch ciała szarobrązowy. Głowa bardziej popielata z ciemnoszarymi pokrywami usznymi. Spód szarawopłowy, gardło białe. Ptak wędrowny. Przylot: IV-V, odlot: VIII-IX. Zasiedla zadrzewienia i zakrzaczenia śródpolne i miejskie parki i ogrody.
Mimo pospolitości nie rzuca się w oczy, jest dość skryta, łatwo wykrywalna po śpiewie.

Objęty ścisłą ochroną gatunkową

Czerwona lista ptaków; LC - najmniejszej troski

Kołobrzeg: Zakrzaczenia przy ul. Wylotowej; w 2021 r. notowana jako lęgowa na terenie Solniska Kołobrzeskiego.