Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Sójka - Garrulus glandarius

Rodzina: krukowate - Corvidae

Sójka

Jeden z ładniej ubarwionych ptaków w Polsce. Występuje licznie w lasach liściastych i iglastych, w zadrzewieniach śródpolnych, w parkach.
Żywi się żołędziami, buczyną, orzechami laskowymi a także drobnymi bezkręgowcami.

Objęty ścisłą ochroną gatunkową

Czerwona lista ptaków; LC - najmniejszej troskiKołobrzeg: Parki i zadrzewienia