Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Zimorodek zwyczajny - Alcedo atthis

Rodzina: zimorodkowate - Alcedinidae

Zimorodek

Niewielki ptak drapieżny. Długość ciała ok. 17 cm, rozpiętość skrzydeł ok. 26 cm. Jest jednym z najbarwniejszych ptaków występujących w Polsce. Zamieszkuje urwiste brzegi, zarośnięte krzewami i drzewami, nad czystymi wodami śródlądowymi, głównie rzeczkami i strumieniami. Gniazdo buduje w wygrzebanej w urwisku norze, czasem dość daleko od brzegu. Żywi się małymi rybami, rakami i żabami. Zjada również owady.

Okresy przelotów lub koczowań rozciągają się od lutego do kwietnia oraz od sierpnia do listopada. Większość ptaków odlatuje na zimowiska na zachód i południe od lęgowisk. Rokrocznie niewielka część populacji, przede wszystkim ptaków dorosłych, zimuje (liczniej na zachodzie Polski), na co wpływ ma charakter zim i związany z tym stopień zamarznięcia wód. Zimą gatunek ten przebywa również na miejskich odcinkach rzek i stawach.

Gatunek wymieniony w zał. nr 1 Dyrektywy Ptasiej.

Objęty ścisłą ochroną gatunkową

Polska Czerwona Księga Zwierząt

Czerwona lista ptaków; LC - najmniejszej troski


Kołobrzeg: Lęgowy w Ekoparku Wschodnim, na rzece Parsęcie przy szpitalu, koło ogrodów działkowych pod Zieleniewem oraz na stawie przy złożach borowiny
gm. Kołobrzeg: Wybrzeże Trzebiatowskie
gm. Rymań: Dolina Mołstowej