Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Certa - Vimba vimba

Rodzina: karpiowate - Cyprinidae

Ciosa

Ryba stadna. Ciało wyciągnięte, bocznie spłaszczone. Występuje w wolno płynących wodach o dnie piaszczystym lub mulistym oraz w jeziorach. Forma podstawowa żeruje w przybrzeżnych wodach morskich skąd wędrują na tarło do rzek o dnie żwirowym i silnym prądzie. Żywi się małymi zwierzętami dennymi.

Wymiar ochronny: 30 cm (obszar morski 30 cm)
Okres ochronny: 1.I - 30.VI ( w Wiśle od zapory we Wƒłocƒławku do jej ujścia - 1.IX - 30.XI)Kołobrzeg: Parsęta