Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Gładzica - Platessa (Pleuronectes) platessa

Rodzina: flądrowate - Pleuronectidae

Gładzica

Drobna, szczelnie przylegająca łuska sprawia, że ciało gładzicy jest w dotyku gładkie. Oczy znajdują się po prawej stronie ciała. Długość dochodzi do 1 m. Skarlała forma bałtycka osiąga do 45 cm długości. Żywi sie bezkręgowcami dennymi i małymi rybkami.

Wymiar ochronny: (obszar morski - 25 cm)
Okres ochronny:Kołobrzeg: Morze Bałtyckie