Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Kiełb - Gobio gobio

Rodzina: karpiowate - Cyprinidae

Kiełb

Osiąga długość 8-14 cm, maksymalnie 20 cm. Ciało jest wrzecionowate i pokryte dużymi łuskami. Żyje w szybko płynących wodach krain pstrąga, lipienia i brzany oraz w przybrzeżnej strefie czystych, zasobnych w tlen jezior o żwirowym lub piaszczystym dnie. Tarło w maju i czerwcu.

Polska czerwona księga; kategoria NT - bliski zagrożenia
Literatura:
- Dębowski P. - Ichtiofauna dorzecza Parsęty (www.salmon.pl/artykuly/publikacje/ichtiofauna dorzecza-parsety).


Kołobrzeg: P Podawany z Parsęty (Dębowski P.).
gm. Kołobrzeg: rz. Błotnica, rz. Dębosznica