Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Piskorz - Misgurnus fossilis

Rodzina: piskorzowate - Cobitidae

Piskorz

Długość ciała do 30 cm. Ciało podłużne, walcowate, koloru brązowego. Środowiskiem piskorza są zamulone bagniste rowy i kanały, zanikające i zarastające starorzecza i torfowiska. Gatunek bardzo odporny na brak tlenu w wodzie. W przypadku okresowego braku wody zagrzebuje się w mule.

Gatunek wymieniony w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej.

Objęty częściową ochroną gatunkową

Polska czerwona księga; kategoria NT - bliski zagrożeniaKołobrzeg: Ekopark Wschodni