Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Pstrąg potokowy - Salmo trutta morpha fario

Rodzina: łososiowate - Salmonidae

Pstrąg potokowy

Długość 20-40 cm. Ciało wydłużone, bocznie spłaszczone. Ubarwienie zmienne, zależne od miejsca bytowania, brązowawe do zielonkawego. Na bokach plamy ciemne i czerwone z białą obwódką. Występuje w rzekach i jeziorach o piaszczystym i żwirowym dnie. Jest skarłowaciałą formą troci wędrownej, niewędrowna. Na tarło odbywa krótkie wędrówki do niewielkich dopływów rzek. Odżywia się drobnymi bezkręgowcami i małymi rybami.

Wymiar ochronny: 30 cm (25 cm - w Wiśle i jej dopływach od jej źródeł do ujścia Sanu, w Sanie i jej dopływach oraz w Odrze i jej dopływach od granicy państwowej z Republiką Czeską do ujścia Bystrzycy oraz w Bystrzycy i jej dopływach)
Okres ochronny: 1.IX - 31.XII (1.IX - 31.I - w Wiśle i jej dopływach od jej źródeł do ujścia Sanu, w Sanie i jej dopływach oraz w Odrze i jej dopływach od granicy państwowej z Republiką Czeską do ujścia Bystrzycy oraz w Bystrzycy i jej dopływach)Kołobrzeg: Parsęta wraz z dopływami
gm. Kołobrzeg: rz. Błotnica