Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Sieja - Coregonus laveretus

Rodzina: łososiowate - Salmonidae

Sieja

Ciało śledziowate. Długość wynosi 30-50 cm. Tworzy zarówno formy osiadłe jak i wędrowne. Forma wędrowna, wchodzi na tarło do zalewów i dolnego biegu rzek. Również populacje jeziorne podejmować mogą wędrówki tarłowe do wpadających do jezior rzek. Tarło od września do grudnia.

Wymiar ochronny: 35 cm (obszar morski - 40 cm)
Okres ochronny: 15.X - 31.XII
Obszar morski:
- 20.X - 15.XII - na obszarze morskich wód wewnętrznych na zachód od południka 15°23'14" E oraz na jeziorze Dąbie;Kołobrzeg: Morze Bałtyckie, rzeka Parsęta