Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Śliz pospolity - Neomacheilus barbatulus

Rodzina: przylgowate - Balitoridae

Śliz pospolity

Ciało ma mocno wydłużone, pokryte grubą warstwą śluzu. 4 wąsiki w środkowej części wargi górnej i 2 w kącikach ust. Ubarwienie grzbietu i boków szarobrązowe z ciemniejszymi plamami, długość do 21 cm. W przejrzystych, płynących wodach krainy pstrąga, lipienia i brzany. Spotykany bywa również w niższych partiach rzek oraz przybrzeżnej strefie jezior o piaszczysto-żwirowym, słabo zamulonym dnie, zwłaszcza tam, gdzie występują głowacze i pstrągi. Ryba denna, przemieszczająca się maksymalnie w promieniu 500 metrów od miejsca swego pobytu. Dzień spędza zazwyczaj ukryta wśród kamieni i podwodnych korzeni, a ożywia się po zapadnięciu zmroku.

Objęty częściową ochroną gatunkową

Polska czerwona księga; kategoria LC - niższego ryzyka


Kołobrzeg: Dopływy Parsęty (dane z literatury)