Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Strzebla potokowa - Phoxinus phoxinus

Rodzina: karpiowate - Cyprinidae

Strzebla potokowa

Długość 7-10 cm. Ciało silnie wydłużone, w przekroju prawie okrągłe, zielonoszare, często z poprzecznymi ciemnymi plamami. Występuje w czystych wodach płynących i jeziorach o dnie kamienisto - żwirowym. Bardzo żywa, stadna ryba trzymająca się blisko powierzchni wody. Żywi się drobnymi bezkręgowcami.

Jest doskonałym wskaźnikiem jakości wód. W Parsęcie znajduje doskonałe warunki wzrostu i rozmnażania.

Polska czerwona księga; kategoria LC - niższego ryzyka


Kołobrzeg: Parsęta (możliwe występowanie)