Wstecz

Śluzowce

Błyszczak siatkowaty
Błyszczak siatkowaty - Lamproderma arcyrionema
Występuje głównie na drewnie drzew liściastych, rzadziej w ściółce na opadłych owocach.

Gładysz kruchy
Gładysz kruchy - Leocarpus fragilis
Występuje w lasach różnych typów, latem i wczesną jesienią, w pewnych latach pospolity,w innych niemal zupełnie się nie pojawia. W ściołce, na martwych liściach drzew liściastych i iglastych, na żywych mchach i roślinach zielnych, na martwych trawach, na korze żywych drzew i krzewów liściastych i iglastych.

Kędziorek mylny
Kędziorek mylny - Trichia decipiens
Bardzo pospolity śluzowiec, zwłaszcza jesienią. Młode, jaskrawo zabarwione zarodnie łatwo dostrzec, bo tworzą gęste skupienia na na średnio rozłożonym drewnie osik i świerków.

Maworek
Maworek - Physarum

Paździorek rdzawy
Paździorek rdzawy - Stemonitis axifera
Nieduże skupienia zarodni, zarodnie na trzonkach tworzą pęczki. Występuje w lasach różnych typow, latem i wczesną jesienią. Na kłodach, pniakach i gałęziach drzew liściastych i iglastych, także w ściółce na igłach sosny.

Rulik groniasty
Rulik groniasty - Lycogala epidendrum
Występuje na kłodach liściastych i iglastych. Zwykle w grupach od kilku do kilkunastu. Jeden z najpospolitszych śluzowców.

Samotek zmienny
Samotek zmienny - Reticularia lycoperdon
Występuje w borach bagiennych, olsach, łęgach, w grądach i borach mieszanych, na obrzeżach torfowisk wysokich typu leśnego, od wiosny do jesieni. Na kłodach i pniakach brzozy i osiki, rzadziej innych drzew iglastych i liściastych.
Na śluzowcu widoczny Anisotoma humeralis.

Smętosz czarny
Smętosz czarny - Amaurochaete atra
Występuje w ubogich grądach z nasadzoną sosną, w borach bagiennych, latem. Na drewnie i korze stojących martwych sosen, na słabo rozłożonych kłodach sosnowych, na korze żywych sosen, na mszakach porastających kłodę osiki.

Strzępek zwisły
Strzępek zwisły - Arcyria obvelata

Śluzek krzaczkowaty
Śluzek krzaczkowaty - Ceratiomyxa fruticulosa
Pospolity gatunek, zwykle w pierwszej połowie sezonu wegetacyjnego. Preferuje drewno drzew iglastych, rzadziej występuje na drewnie drzew liściastych.

Wykwit zmienny
Wykwit zmienny - Fuligo septica
Zazwyczaj rośnie na martwych pniakach, pniach drzew, opadłych liściach i innych resztkach roślinnych, ale może rosnąć również na żywych roślinach. Spotykany jest głównie w lecie i jesienią, po deszczach.

Zapletka czołgaczek
Zapletka czołgaczek - Hemitrichia serpula
Rośnie na martwych pniakach. Spotykany jest głównie jesienią.

Zlepniczek walcowaty
Zlepniczek walcowaty - Tubulifera arachnoidea
Występuje w grądach, łęgach, olsach, borach bagiennych, na obrzeżach torfowiska wysokiego typu leśnego, najczęściej latem. Na silnie rozłożonych kłodach, pniakach i konarach drzew iglastych, rzadziej liściastych, na mchach porastających żywe drzewa, na korze żywych drzew.