Wstecz

Warto zwiedzić
Szlaki turystyczne

Szlak im. Jana Frankowskiego - Jego długość wynosi zaledwie 6 km. Szlak jest oznakowany kolorem zielonym. Zaczyna się przy latarni Morskiej. Prowadzi dalej na południe przez ulice Towarową i Spacerową. Za kolejowym przejściem biegnie w prawo ul. Solną, a następnie wzdłuż brzegów Parsęty. Schodzi na Bulwar im. Marynarzy Okrętów Pogranicza i ulicą Rzeczną prowadzi do Muzeum Oręża Polskiego przy ul. E.Gierczak. Stąd do ratusza. Dalej biegnie przez Nową Bramę, ulicami Kamienną, Bogusława X i Krzywoustego, w kierunku Białogardu. Tam łączy się ze szlakiem Solnym i prowadzi aż do Budzistowa. Szlak kończy się przy zabytkowym kościółku z XIII wieku.

Szlak wodny - kajakowy wzdłuż Parsęty. Ma początek w Starym Chwalimiu na Pojezierzu Drawskim i prowadzi do Kołobrzegu. Szlak ten ma swoje odgałęzienie na rzekę Radew.

Szlak wodny - kajakowy prowadzący po rzece Mołstowa.

Szlak lądowy - czerwony, nazywany Szlakiem Solnym, prowadzący z Kołobrzegu do Czaplinka. Szlak ten przebiega linią dawnego traktu handlowego, którym kupcy wozili z Kołobrzegu do Wielkopolski i dalej na południe Europy sól warzoną. Zaczyna się przy Baszcie Prochowej, dalej biegnie ul. Dubois, Słowińców, Koszalińską do Budzistowa i dalej w kierunku południowym. W gminie Dygowo prowadzi on przez Wrzosowo, Kłopotowo, wzdłuż Parsęty na północ od Włościborza, Bardów, Czernina, Bogucina.

Szlaki rowerowe

1. Międzynarodowy szlak nadmorski R10
Trasa prowadzi przez Polskę, Niemcy, Danię, Szwecję, Finlandię, Rosję, Estonię Łotwę i Litwę. Na terenie naszego kraju przebiega województwa: zachodniopomorskie, pomorskie i warmińsko-mazurskie - łącznie ok. 1160 km. Na trasie warto zobaczyć pas wydm objętych ochroną krajobrazową ze względu na porastającą je roślinność oraz Park Zachodni ciągnący się od Grzybowa do ul. Wiosennej. W Kołobrzegu - pomniki przyrody w dzielnicy uzdrowiskowej: kasztan (ul. Spacerowa), aleja grabowa (ul. Towarowa), cedr i ostrokrzew kolczasty (ul. Norwida). Jadąc dalej w kierunku Ustronia, przejeżdżamy przez Ekopark. Miejscowości na trasie: Dźwirzyno, Grzybowo, Kołobrzeg, Podczele, Bagicz, Sianożęty, Ustronie Morskie.

2. Szlak ku słońcu
Biegnie przez malownicze, czyste ekologicznie tereny. W Kołobrzegu warto zobaczyć liczne pomniki przyrody. W Grzybowie torfowiska z Owczym Bagnem oraz porastające brzeg nadmorski rośliny w pasie chronionego krajobrazu. Warte uwagi są również miejsca wokół jeziora Borek. Długość szlaku to około 40 km. Miejscowości na trasie: Kołobrzeg, Grzybowo, Dźwirzyno, Głowaczewo, Karcino, Sarbia, Drzonowo, Nowogardek, Nowy Borek, Stary Borek, Grzybowo, Kołobrzeg.

3. Szlak bocianich gniazd
Przebiega przez miejsca lęgowe bocianów. Na trasie watro zwrócić uwagę na powyginane sosny i dęby rosnące w pasie nadmorskim oraz stanowiący osobliwość przyrody bór bażynowy. W Karcinie, koło kościoła, rośnie 27 lip drobnolistnych oraz dąb szypułkowy. Drzewa wpisane są do rejestru pomników przyrody. Długość szlaku to około 27 km. Miejscowości na trasie: Kołobrzeg, Grzybowo, Dźwirzyno, Głowaczewo, Nowogardek, Drzonowo, Sarbia, Karcino, Dźwirzyno, Grzybowo, Kołobrzeg.

4. Szlak wokół jeziora Resko
Trasa rozpoczyna się w Kołobrzegu przy warzelni soli. Nieopodal znajduje się źródełko solankowe, które warto zobaczyć. Jadąc trasą wokół jeziora Resko Przymorskie zobaczymy wiele gatunków fauny i flory. Długość szlaku to około 52 km. Miejscowości na trasie: Kołobrzeg, Korzystno, Stary Borek, Nowy Borek, Głowaczewo, Karcino, Bieczyno, Gorzysław, Trzebusz, Mrzeżyno, Rogowo, Dźwirzyno, Grzybowo, Kołobrzeg.

5. Ustrońska Pętla
W Bagiczu jedziemy ścieżką rowerową wzdłuż obszaru, który do 1992 r. był wojskowym lotniskiem radzieckim. Po przejeździe przez drogę Kołobrzeg–Koszalin wjeżdżamy do Lasu Kołobrzeskiego. Właśnie tu rósł jeden z najstarszych (ponad 800-letni) dębów w Polsce „Bolesław”, a 2 km dalej rośnie ok. 650-letni „Warcisław”. Jadąc w pasie nadmorskim, możemy na wydmach dostrzec charakterystyczną roślinność wydmową. Długość szlaku około 31 km. Miejscowości i punkty na trasie: Ustronie Morskie, Sianożęty, Bagicz, Dąb Bolesław, Dąb Warcisław, Malechowo, Kukinia, Rusowo, Gwizd, Wieniatowo, Ustronie Morskie.

6. Szlak do najstarszych dębów w Polsce (błękitny)
Prowadzi do najbardziej wiekowych drzew w kraju - liczącego ponad 800 lat Bolesława (drzewo to zostało przewrócone przez wichurę w 2016 roku) oraz ok. 650-letniego Warcisława. W Rusowie warto odwiedzić park podworski, w którym rosną ciekawe i stare drzewa. Park jest oznakowany i wiedzie przez niego ścieżka edukacyjna. Długość szlaku to około 31 km. Miejscowości i punkty na trasie: Kołobrzeg, Stramniczka, Dąb Warcisław, Dąb Bolesław, Bagicz, Podczele, Kołobrzeg.

7. Szlak po nasypie kolejki wąskotorowej
Najdłuższa ścieżka rowerowa w Powiecie Kołobrzeskim, licząca około 57 km, biegnie po nasypach kolejki wąskotorowej. Omija drogi główne i przebiega gminy: Gościno, Karlino, Kołobrzeg, Rymań oraz Siemyśl. Powstała przy współpracy ze Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. Prowadzi z Kołobrzegu do Karlina, przy czym w Gościnie (17,9 km) rozwidla się: na południe wiedzie do Dargocic (4,8 km); na południowy zachód - przez Rymań nad jezioro Popiel (23,4 km); na północ - przez Charzyno do Kołobrzegu.