Wstecz

Gmina Ustronie Morskie - rezerwaty

Torfowisko koło Rusowa

Przewidywany rezerwat przyrody (użytek ekologiczny)

Oczko wodne
Oczko wodne na torfowisku koło Rusowa
Propozycja wg. waloryzacji przyrodniczej gminy (2004).
Rusowo, Oddz. 332Af. Teren Nadl. Gościno około 1 km E od Rusowa.
Celem ustanowienia rezerwatu jest ochrona jedynego w gminie, dobrze zachowanego torfowiska z klasy bagnicowo - turzycowe (Scheuchzerio-Caricetea), w interesującym stadium dynamicznym (pośrednim między torfowiskiem przejściowym i wysokim).
Niewielkie, trudno dostępne torfowisko emersyjne, zarastające jeziorko śródleśne, otoczone okrajkiem z płem czermieniowym i dalej - olesem. W jeziorku - zbiorowisko grążelowo - grzybieniowe, na torfowisku - zbiorowisko mszarne torfowca zakrzywionego z wełnianką wąskolistną, z nalotem sosny zwyczajnej i brzozy brodawkowej (2-3 m wysokości, rozproszone).

Cenne gatunki: turzyca bagienna, żurawina błotna, wełnianka pochwowata, wełnianka wąskolistna, turzyca dzióbkowata, czermień błotna, zachylnik błotny, turzyca blada, bniec czerwony, grążel żółty, żabiściek pływający, torfowiec zakrzywiony.

* * * * *

We wnioskach z waloryzacji przyrodniczej Nadmorskiego Obszaru Funkcjonalnego (2015) proponuje się utworzenie użytku ekologicznego 'Torfowisko koło Rusowa' w miejsce rezerwatu przyrody.