Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]


Groch zwyczajny - Pisum sativum L.
Rodzina: bobowate (motylkowate) - Fabaceae


Groch zwyczajny

Występuje zarówno jako dziko rosnący antropofit (podgatunek polny grochu zwyczajnego (P. sativum subsp. arvense), jak i roślina uprawna (groch zwyczajny typowy P. sativum L. subsp. sativum). Przedstawiciele rodzaju występują w naturze w miejscach skalistych, na przydrożach, w winnicach, na terenach ruderalnych. Nasiona grochu zwyczajnego są jadalne i znane są ze znalezisk w osadach ludzkich sprzed 9 tysięcy lat.
Odmiana pastewna - peluszka.gm. Dygowo: Uprawy rolne, czasami zdziczały