Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Woskownica europejska - Myrica gale

Rodzina: wrześniowate - Myricaceae

Woskownica europejska Woskownica europejska - kwiaty męskie (kotki) Woskownica europejska - kwiaty żeńskie

Krzew lub niskie drzewo 0,5 do 2,5 m wysokości. Liście skrętoległe, zielone latem, sztywne do skórzastych, 2,5-6 cm długości i 1-2 cm szerokości, podługowato odwrotnie jajowate do lancetowatych, wybiegające w kolczasty kończyk, w górnej części blaszki piłkowane, u nasady klinowato zwężone, z wierzchu ciemnozielone, bez połysku, od spodu szaropuszyste z silnie wystającym nerwem środkowym, z żółtymi, aromatycznie pachnącymi gruczołami produkującymi olejek; ogonek liściowy 1-5 mm długości.

Kwiaty przeważnie jednopłciowe i dwupienne, rzadziej rozdzielone jednopiennie, bardzo rzadko także obupłciowe, wiatropylne w stojących prosto w górę kotkach, rozwijające się przed liśćmi. Męskie kwiaty w kotkach 1-1,5 cm długości, bez okrywy kwiatowej, z przysadkami orzęsionymi na brzegu brunatno i zwykle z 4 pręcikami; ich nitki u nasady zrośnięte; męskie kotki zasychają po przekwitnięciu i odpadają. Żeńskie kwiaty w krótkich kotkach długości 5-6 mm, z jasnobrunatną przysadką i 2-4 małymi podkwiatkami; zalążnia 1-komorowa, złożona z 2 owocolistków, z 1 zalążkiem; znamiona nitkowate i purpurowoczerwone. Owocem suchy pestkowiec z trzema szpicami, pokryty żółtymi gruczołami żywicznymi. Nasienie na szczycie spiczaste.

Rośnie na torfowiskach, wrzosowiskach i wilgotnych zapleczach wydm wzdłuż wybrzeża Morza Bałtyckiego. Kwitnie od kwietnia do maja. Woskownica należy do elementu atlantyckiego naszej flory. Jest reliktem postglacjalnym. Wymaga ochrony czynnej a przede wszystkim zapobiegania spontanicznej sukcesji roślinności.

Objęty ścisłą ochroną gatunkową

Czerwona lista roślin; kategoria VU - narażony

Cenny dla Pomorza Zachodniego; V - narażony

Literatura:
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin


Kołobrzeg: Łozowiska na terenie Kopalni borowiny (inf. z dokumentacji geologicznej złoża, nie potwierdzona w terenie)
gm. Kołobrzeg: Brzezina Bagienna (oddz. 209b, 211b, 212b, dz. 213/214) (Ziarnek 2014); na obszarze około 1 ha, rośnie głównie w szuwarze trzcinowym w pobliżu rz. Dębosznicy; na granicy gmin Kołobrzeg i Trzebiatów - Bieczynieckie Bagna na SE od wsi Bieczynko, woskownica występuje tu w dwóch rozległych kompleksach. W pierwszym rośnie pośród zarośli wierzbowych z nalotem brzozy, w drugim - w szuwarze trzcinowym [bibl. 19].