Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]


Drobnołuszczak ochrowobrązowy - Pluteus depauperatus (Romagn. 1956)
Rodzina: łuskowcowate - Pluteaceae


Drobnołuszczak ochrowobrązowy
Drobnołuszczak ochrowobrązowy
[ Obecnie Pluteus plautus - łuskowiec poetycki ]
Owocnik: Kapelusz do 8 cm średnicy, płasko-wypukły, później tępostożkowaty do spłaszczonego, nieraz z małym garbkiem.

Występowanie: Brak danych.

Czerwona lista grzybów; status I - o nieokreślonym zagrożeniugm. Ustronie M.: Kołobrzeski Las oddz. 34d