Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]


Grzybówka niebieskoszara - Mycena pseudocorticola
Rodzina: grzybówkowate - Mycenaceae


Grzybówka niebieskoszara
Grzybówka niebieskoszara
[ Grzybówka nibykorowa ]
Owocnik: kapelusz do 9 mm średnicy, w kształcie dzwonu, półkulisty lub paraboliczny, niebieskawy, szary lub niebieski staje się lekko brązowawy z wiekiem. Blaszki (8-14) szerokie, szeroko przyrośnięte, białawe do niebieskawo-szare. Trzon do 25 x 1 mm, zakrzywiony, koloru kapelusza, w dolnej części gęsto pokryty długimi białymi włókienkami. Bez charakterystycznego zapachu.

Występowanie: VIII-XI; na korze drzew liściastych pokrytej mszakami.

Czerwona Lista Grzybów; status V - narażony

Publikacje:
- Zgłoszony do rejestru GRej (ID: 273689)


Kołobrzeg: Ekopark Wschodni - wierzba na S od starej kopalni torfu (19.11.2015)