Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]


Grzybówka trzcinowa - Mycena belliae (Johnst.) P. D. Orton
Rodzina: grzybówkowate - Mycenaceae


Grzybówka trzcinowa
Grzybówka trzcinowa
Owocnik: wyrastają kępkami (2-10), niewielkie (1-2 cm średnicy), szaro-brązowe kapelusze na cienkich nóżkach. U podstawy kosmate trzony długości 6-7 cm pokryte są białą grzybnią. Kapelusze są początkowo płasko dzwonkowate, lekko wgłębione na grzbiecie, następnie stają się prawie płaskie lub lejkowate. Blaszki są grube, rzadko ustawione (w liczbie 16-26), lekko zbiegające na trzon. Niekiedy z kapeluszy starych, obumierających okazów, wyrasta kolejne "piętro" młodych owocników. Rosną najczęściej na granicy wody, lub najwyżej ok. 1-2 cm nad jej powierzchnią.

Występowanie: X - XI, czasem w trakcie dłuższych zimowych odwilży oraz sporadycznie w czerwcu; pojawiają się raczej w dość luźnych trzcinowiskach, rosnących na płyciznach o zamulonym dnie, od strony lądu ocienionych przez podmokłe lasy olszowo-brzozowe lub zarośla wierzbowe.

Czerwona lista grzybów; status E - wymierający

Publikacje:
- Zgłoszony do rejestru GRej


Kołobrzeg: Ekopark Wschodni - trzcinowisko na S od Elysium (19.11.2015)