Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]


Purchaweczka spłaszczona - Vascellum pratense (Pers.) Kreisel (1962)
Rodzina: pieczarkowate - Agaricaceae


Purchaweczka spłaszczona
Owocnik: Młode kuliste, potem odwrotnie gruszkowate, górna część spłaszczona, soczewkowata; do 20-50 x 20-50 mm, podstawa pofałdowana, zwężająca się; zewnętrzna osłona długo pozostaje biała, jest zbudowana z niskich, ziarnistych kolców, tworzących gwiazdkowate skupienia, z czasem ciemnieją i odpadają, także deszcz może je całkowicie zmyć, wtedy gładka.

Występowanie: Częsta; owocniki wyrastają pojedynczo lub w grupach poza lasami, na łąkach, pastwiskach, ugorach, poboczach dróg.

Wartość: Młode owocniki jadalne gdy wnętrze jest białe.


gm. Kołobrzeg: Stary Borek: łąka na S od wsi