Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]


Skójka zaostrzona - Unio tumidus
Gromada: małże - Bivalvia


Skójka zaostrzona
Prowadzi grzebiący tryb życia, zagłębiając się w dnie zbiornika wodnego za pomocą nogi. Nad powierzchnie dna skójka wysuwa tylko tył muszli wraz z syfonami. Żyje w wodach stojących, jeziorach i stawach oraz wolno płynących rzekach. Zasiedla dno piaszczyste i muliste.
Małże przepuszczają przez jamę płaszczową ogromne ilości wody, której stały przepływ spowodowany jest pracą urzęsionego nabłonka jamy płaszczowej, skrzeli i płatów przygębowych. Odżywianie jest bierne. Przez dolny otwór tylny (syfon wpustowy) do jamy płaszczowej wpływa woda, która niesie cząstki pokarmowe i zapas tlenu. Opłukuje skrzela i przepływając oddaje tlen.


Kołobrzeg:Rzeka Parsęta
gm. Kołobrzeg:Rzeka Parsęta, Jezioro Resko Przymorskie
gm. Siemyśl:Jezioro Kamienica