Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]


Ślimak winniczek - Helix pomatia
Gromada: ślimaki - Gastropoda


Ślimak winniczek
Nasz największy, oskorupiony ślimak lądowy. Występuje on w środkowej i południowo-wschodniej Europie. Najczęściej spotkać go można w niezbyt gęstych, wilgotnych zaroślach. Preferuje gleby wapienne, czyli takie podłoże, które szybko się nagrzewa i kumuluje wchłonięte ciepło.

Objęty częściową ochroną gatunkową

Dozwolony jest ręczny zbiór osobników o średnicy muszli nie mniejszej niż 30 mm w okresie od dnia 20 kwietnia do dnia 31 maja.

Literatura:
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt


Kołobrzeg:Ekopark Wschodni
gm. Kołobrzeg:Obszar wokół jeziora Resko Przymorskie; zadrzewienia na S od wsi Sarbia; południowa część Zieleniewskich Łąk, 300 m na NE od Rościęcina
gm. Siemyśl:Przy oczkach wodnych 0,7 km na południe od PGR Kędrzyno, podmokły teren wzdłuż Dębosznicy, na zachód od Siemyśla.